ورود به مرحله نهایی مسابقه زیبایی با روسری

سارا افتخار که با به سر داشتن روسری در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت کرده است، وارد مرحله نهایی شد.

ورود به مرحله نهایی مسابقه زیبایی با روسری

سارا افتخار که با به سر داشتن روسری در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت کرده است، وارد مرحله نهایی شد.

در حالی که انوع مختلف بانوان در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت میکنند، این بار یک اولین به میان آمد. سارا با روسری خود توجه همه را به خود جلب کرد.

او با اینکه روسری به سر داشت، توانست وارد مرحله نهایی مسابقه گردد.

سارا افتخار 20 ساله بوده و در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان در رشته حقوق تحصیل میکند.

سارا یکی از 50 فینالیست مسابقه میباشد.

قبلا نیز دختری با نام ماریا نیز با حجاب در این مسابقه شرکت کرده بود ولی سارا به دلیل موفقیت برای راهیابی به مرحله نهایی، یک اولین را کسب کرده است.

برنده نهایی این مسابقه، هفته آینده مشخص خواهد شد.خبرهای مرتبط