مگان فاکس مسابقه تیم بشیکتاش را تماشا خواهد کرد

ستاره هالیوودی که با لباس تیم بشیکتاش که به وی هدیه گردید، عکس گرفت، ابراز داشت که غذاهای ترک و قهوه ترک را بسیار دوست دارد.

مگان فاکس مسابقه تیم بشیکتاش را تماشا خواهد کرد

مگان فاکس هنرپیشه و مانکن مشهور امریکایی، اظهار داشت که بار دیگری که به ترکیه سفر میکند،  مسابقه تیم بشیکتاش را تماشا خواهد کرد.

مگان فاکس که طی روزهای گذشته برای فیلمبرداری بخشی از مستند افسانه های اسطوره ای که جنگ تروی را معرفی میکند، به چاناک کاله آمده بود و سپس به استانبول سفر کرد، سخنان بسیار ویژه ای در مصاحبه ای با مجله بشیکتاش اظهار کرد.

ستاره هالیوودی که با لباس تیم بشیکتاش که به وی هدیه گردید، عکس گرفت، ابراز داشت که غذاهای ترک و قهوه ترک را بسیار دوست دارد.

او که قبلا گفته بود "برای شناختن استانبول باید به بازار کاپالی چارشی" بروید، اظهار داشت که بار دیگر که به ترکیه سفر میکند، مسابقه تیم بشیکتاش را نیز تماشا خواهد کرد.خبرهای مرتبط