هدیه تارکان به کودکان بی سرپرست

تارکان هدیه هایی که برای فرزندش فرستاده میشود را به سازمان حفاظت از کودکان میدهد

هدیه تارکان به کودکان بی سرپرست

فرزند تارکان و همسرش پینار، أواخر ماه جولای در آلمان به دنیا خواهد آمد. این زوج هدیه های بسیاری را که ماههاست به انها ارسال میشود، اعم از لباس نوزاد و أسباب بازیها را به سازمان حفاظت از کودکان بخشیدند.

تارکان ابراز داشت، از روزی که اعلام کرد پدر خواهد شد، هدیه های بسیاری از کل جهان به آنها ارسال میشود و او نیز تصمیم گرفته است که همه آنها را به سازمان حفاظت از کودکان هدیه کند. هدیه ها داخل جعبه ها گذاشته شده، سپس به همه سازمانهای حفاظت از کودکان در سطح ترکیه ارسال گردید.خبرهای مرتبط