آلیشان خواننده مشهور ترکیه، 10 روز صحبت نخواهد کرد

آلیشان عمل جراحی شد

آلیشان خواننده مشهور ترکیه، 10 روز صحبت نخواهد کرد

آلیشان صبح دیروز، کیستهایی که در تارهای صوتی اش بود را عمل کرد.

بوسه وارول دوست آلیشان که قصد ازدواج دارند، آلیشان را تنها نگذاشت.

او اعلام داشت که عمل آلیشان به خوبی انجام شده و این پیغام را در سایت تویتترش منتشر کرد.

بوسه همچنین گفت که آلیشان تا 10 روز قادر به صحبت کردن نخواهد بود.خبرهای مرتبط