اقدام تحسین برانگیز اوزجان دنیز خواننده مشهور ترکیه ای

این خواننده مشهور با این اقدام، مورد تحسین دوستدارانش قرار گرفت

اقدام تحسین برانگیز اوزجان دنیز خواننده مشهور ترکیه ای

به گزارش روزنامه وطن اوزجان دنیز کارگردان، بازیگر، آهنگساز و خواننده معروف ترکیه در اقدامی تحسین برانگیز یکبار دیگر قلب دوستدارانش را فتح کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، اوزجان برای تعمیرکار اتومبیلی که سالها برای تعمیر اتومبیل هایش به او مراجعه کرده بود، کار پیدا کرده است.

اوزجان با شنیدن بیکار شدن این تعمیرکار، فورا دست به کار شده و برای او کار پیدا کرده است.

اینطور گفته میشود که اوزجان همیشه برای تعمیر جیپ خود به تعمیرگاهی میرفت که این تعمیرکار در آنجا اشتغال داشت. اوزجان با وی دوست شده و اغلب با او دیدار میکرد. آخرین باری که برای تعمیر اتومبیل خود به این تعمیرگاه میرود، متوجه میشود که رفیقش از کار اخراج شده است. از این رو دست به کار شده و برای او تعمیرگاه باز میکند. 
برچسب ها:

خبرهای مرتبط