اتحادیه اروپا، نسل‌کشی سربرنیتسا را یکی از تاریک‌ترین لحظات در تاریخ مدرن اروپا دانست

اتحادیه اروپا یاد کسانی را که در نسل‌کشی سربرنیتسا جان خود را از دست دادند، گرامی داشت

2161593
اتحادیه اروپا، نسل‌کشی سربرنیتسا را یکی از تاریک‌ترین لحظات در تاریخ مدرن اروپا دانست

جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و الیور ورهلی، کمیسر امور همسایگی و گسترش کمیسیون اتحادیه اروپا در بیست و نهمین سالگرد نسل کشی سربرنیتسا بیانیه کتبی مشترکی منتشر کردند.

در بیانیه ضمن یاد از جان‌باختگان در نسل‌کشی سربرنیتسا، گفته شد، نسل‌کشی که 29 سال پیش رخ داد یکی از تاریک ترین لحظات در تاریخ مدرن اروپا است.

در این بیانیه از رهبران منطقه خواسته شده است که لفاظی‌های تفرقه افکنانه را رد کرده و با حقیقت، عدالت، اعتماد و گفت‌وگو عمل کنند.

در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است، برای التیام زخم‌های گذشته، حقایق تاریخی باید به رسمیت شناخته شده و آموزش داده شود، قربانیان تجلیل و مفقودان شناسایی و همه عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند. این کلید مقابله با ریشه‌های نفرتی است که منجر به نسل‌کشی شد. ما باید با هم پل‌های مصالحه بسازیم.خبرهای مرتبط