اعتراض معلمها به دولت در کلمبیا

صدها معلم در کلمبیا علیه دولت تظاهرات کردند

2153830
اعتراض معلمها به دولت در کلمبیا

صدها معلم در کلمبیا علیه دولت تظاهرات کردند و دولت را به تلاش برای خصوصی سازی سیستم آموزشی متهم کردند.

بسیاری از معلمان به میدان تاریخی بولیوار در بوگوتا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و به قانون آموزش و پرورش که دولت می خواست تصویب کند، واکنش نشان دادند.

معلمان با ادعای اینکه دولت خدمات آموزشی را با این قانون خصوصی خواهد کرد، اعلام کردند که صدها نفر بیکار خواهند شد.

فدراسیون کارگران آموزشی کلمبیا از بسیاری از شهرها در این اعتراضات شرکت کردند.

در بیانیه مطبوعاتی فدراسیون کارگران آموزشی کلمبیا، از دولت خواسته شده است که لایحه را پس بگیرد، در غیر این صورت اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده‌تری ترتیب خواهد یافت.

دولت می‌گوید که سیستم آموزشی فعلی آسیب‌های اقتصادی جدی وارد می‌کند و قانون جدید مزیتهای جدی در وضعیت اقتصادی معلمان در پی خواهد داشت.خبرهای مرتبط