ترک از کره شمالی خواست تا از "انزوای خودخواسته" خارج شود

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کره شمالی خواست تا از "انزوای خودخواسته" خارج شود.

2152353
ترک از کره شمالی خواست تا از "انزوای خودخواسته" خارج شود

 

نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی برگزار شد.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اطلاع رسانی به کشورهای عضو، اعلام کرد که نقض حقوق بشر در کره شمالی موجب بی‌ثباتی منطقه شده است و این موضوع را نمی‌توان جدا از وضعیت عمومی صلح و امنیت در شبه جزیره کره بررسی کرد.

ترک گفت: امروز کره شمالی کشوری است که از بقیه جهان جدا شده است. وی خاطرنشان کرد که زندگی روزمره در "محیط خفقان" پر از مشکلات است.

تورک با اشاره به اینکه محدودیت‌ها برای تردد آزاد افزایش یافته است، گفت: مردم با وجود اینکه در شرایط بسیار سختی قرار دارند نمی‌توانند کشور را ترک کنند. تورک خاطرنشان کرد که فشار بر آزادی بیان تشدید شده و شرایط اجتماعی-اقتصادی زندگی به سطوح "غیرقابل تحمل" رسیده است.

کمیساریای عالی با اشاره به اینکه کار اجباری در سراسر کشور ادامه دارد، اظهار داشت که دولت کره شمالی کنترل خود را بر کارگرانی که به خارج از کشور می روند، حفظ می کند.

تورک با بیان اینکه موضوعاتی مانند بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و نبود فرصت‌های محاکمه عادلانه همچنان برای سرکوب استفاده می‌شود، اظهار داشت که افراد ناپدید شده در کره شمالی همچنان یک مشکل مهم هستند. تورک گفت که حدود 100 هزار نفر ناپدید شده‌اند و نمی‌توانند از وضعیت آنها اطلاعاتی کسب کنند.

تورک با اشاره به اینکه مجازات تخلفات مورد بحث باید در اولویت باشد، گفت: "فشار، ترس، درد، گرسنگی و ناامیدی در کره شمالی در سطح هشداردهنده است. رهایی از اینجا با چرخش "U" توسط کره شمالی از انزوای خودخواسته آغاز می‌شود."

ولکر ترک تاکید کرد که کره شمالی باید بازگشایی شود، با جامعه بین‌المللی تعامل کند، اجازه دهد ارتباط بین مردم برقرار شود، همکاری بین‌المللی را انتخاب کند و بر "بهزیستی" مردم خود تمرکز کند.خبرهای مرتبط