برگزاری تظاهرات "آزادی فلسطین" در شهر ملبورن استرالیا

پلیس شهر ملبورن برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان حامی فلسطین به‌خشونت متوسل شد

2150907
برگزاری تظاهرات "آزادی فلسطین" در شهر ملبورن استرالیا

پلیس شهر ملبورن استرالیا با شلیک گاز فلفل سعی کرد تا هزاران تظاهرات‌کننده معترض به حملات اسرائیل به نوار غزه را متفرق کند.

در تظاهرات "آزادی فلسطین" که در شهر ملبورن برگزار شد، حدود سه هزار نفر شرکت کردند.

پلیس با شلیک گاز فلفل به‌سوی حامیان فلسطین که در مرکز شهر ملبورن تجمع کرده بودند، در تظاهرات مداخله کرد. در جریان این حادثه میان تظاهرات‌کنندگان و پلیس زد و خوردهایی به‌وقوع پیوست.

از سوی دیگر در جریان اعتراضات در شهر سیدنی نیز نه پنجره کنسولگری آمریکا در این شهر با پتک شکسته شدند.

تظاهرات‌کننده با اسپری رنگ قرمز روی درهای ورودی کنسولگری آمریکا شکل مثلث وارونه که سمبل حامیان فلسطین است، را کشیدند.

آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا ضمن محکوم کردن این حادثه خواستار بحث و گفت‌مان سیاسی محترمانه شد.  خبرهای مرتبط