هشدار ایالات متحده به گرجستان در مورد اجرای قانون عوامل خارجی

ایالات متحده آمریکا هشدار داد که علیه قانون نفوذ خارجی گرجستان اقدام خواهد کرد.

2143405
هشدار ایالات متحده به گرجستان در مورد اجرای قانون عوامل خارجی

 

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در جلسه بودجه در مجلس نمایندگان به سوالاتی درباره گرجستان پاسخ داد.

بلینکن تاکید کرد که دولت آمریکا از قانون "شفافیت عامل خارجی" نگران است و آن را "بازی مسکو" توصیف کرد.

بلینکن با اشاره به این قانونی که باعث اعتراض در گرجستان شد، برخلاف تمایل این کشور برای حرکت به سمت اتحادیه اروپا است، اظهار داشت: "ما به شدت به دنبال این هستیم که چه کاری می‌توانیم در پاسخ انجام دهیم و من انتظار دارم که اقدامی انجام دهیم. اتحادیه اروپا در حال بررسی تاثیر قانون مذکور بر روند الحاق گرجستان است."

سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، قانون "شفافیت عامل خارجی" را که در 14 مه توسط پارلمان تصویب شد، وتو کرد.

این مقررات تصریح می‌کند که سازمان‌هایی که بیش از 20 درصد از وجوه خود را از خارج دریافت می‌کنند باید به عنوان "سازمانی که به دنبال منافع یک قدرت خارجی است" ثبت نام کنند در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد.

طبق قانون، نهادها و سازمان‌هایی مانند سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها به عنوان "سازمان‌هایی که منافع یک قدرت خارجی را دنبال می‌کنند" تلقی می‌شوند و باید با همین نام در اسناد دولتی ثبت شوند.

 این لایحه در جریان تصویب آن اعتراضاتی را هم در مجلس و هم در سراسر کشور به دنبال داشت.

مخالفان این قانون را "قانون روسیه" توصیف می‌کنند.

حزب حاکم، اکثریت پارلمان را برای غلبه بر تصمیم وتوی زورابیشویلی، رئیس جمهور در مورد این قانون دارد.

انتظار می‌رود این قانون دوباره به مجلس بیاید، رای گیری شود و مجدداً مورد پذیرش قرار گیرد.خبرهای مرتبط