تظاهرات کارگران راه‌آهن فرانسه در پاریس

تظاهرکنندگان مخالف طرح تغییر ساختار واحد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن به ساختمان وزارت تحول اکولوژیک حمله کردند

2043087
تظاهرات کارگران راه‌آهن فرانسه در پاریس

کارگران راه‌آهن در اعتراض به طرح تغییر ساختار واحد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن SNCF در پاریس، پایتخت فرانسه به ساختمان وزارت تحول اکولوژیک حمله کردند.

تظاهرکنندگان مخالف طرح تغییر ساختار واحد حمل‌ونقل SNCF مشعل‌هایی را در داخل ساختمان روشن کرده و شعار "SNCF فروشی نیست" سر دادند.

در پی این امر تیم‌های پلیس فرانسه وارد عمل شدند و تظاهرکنندگان را از ساختمان خارج کردند.

تظاهرکنندگان استدلال می‌کنند که 500 کارمند در چارچوب طرح تجدید ساختار مورد بحث اخراج خواهند شد و به همین دلیل مخالف این تغییرات هستند.خبرهای مرتبط