ممنوعیت انتشار مجله فرانسوی در بورکینافاسو

بورکینافاسو توزیع مجله فرانسوی Jeune Afrique را متوقف کرده و دسترسی به سایت مجله را نیز متوقف کرد

2042137
ممنوعیت انتشار مجله فرانسوی در بورکینافاسو

بورکینافاسو توزیع مجله فرانسوی Jeune Afrique که برای آفریقا محتوا تولید می‌کند و دسترسی به وب‌سایت مجله را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

در اطلاعیه دولت آمده است توزیع این مجله از 25 سپتامبر متوقف شده و دسترسی به سایت نیز متوقف شده است.

در این اطلاعیه دو مقاله که یکی هفته گذشته و دیگری 25 سپتامبر منتشر شد، دلیل ممنوعیت ذکر شده است.

بر اساس این اطلاعی،ه دو ماده با عنوان «تداوم تنش در صفوف ارتش در بورکینافاسو» و «نارضایتی در پادگان‌های بورکینافاسو در حال افزایش است» گمراه‌کننده عنوان شده و این نشریه متهم به ایجاد هرج و مرج در کشور شده است.

در بورکینافاسو که ارتش قدرت را در دست دارد، پخش شبکه تلویزیونی فرانسوی LCI در ماه ژوئن به مدت سه ماه متوقف شد و خبرنگاران روزنامه‌های لیبراسیون و لوموند در ماه آوریل اخراج شدند.

پخش فرانس 24 در ماه مارس ممنوع شد و پخش رادیوی فرانسه RFI در دسامبر 2022 ممنوع شد.

 خبرهای مرتبط