مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از آتش سوزی‌های جنگلی  در یونان

آتش سوزی‌های جنگلی در یونان به "بزرگترین آتش‌سوزی" سال‌های اخیر در اروپا تبدیل شده است

2030600
مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از آتش سوزی‌های جنگلی  در یونان

آتش سوزی‌های جنگلی که از 19 آگوست سال جاری یونان را تحت تاثیر قرار داده است، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی بسیاری را به همراه آورد.

در حالی که دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها تا جنوب ایتالیا و مالت رسیده است، میزان ذرات معلق در هوا 5 برابر حد تعیین‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی افزایش یافت.

بر اساس داده‌های مرکز مدیریت وضعیت اضطراری کوپرنیک اتحادیه اروپا، آتش‌سوزی در دده‌آغاچ و مریچ که بیش از 760 هزار هکتار اراضی جنگلی را خاکستر کرده، به "بزرگترین آتش‌سوزی" اروپا در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

پاراسکوی کاچائونو متخصص بیماری‌های قفسه سینه دانشکده پزشکی دانشگاه ملی و کاپودیستری آتن ضمن جلب دقت به اینکه، افرادی که در مناطق آتش‌سوزی در معرض مواد شیمیایی سمی قرار دارند ممکن است مشکلات تنفسی داشته باشند، اظهار داشت، آتش‌سوزی می‌تواند در افزایش بیماری فعلی افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن تنفسیمانند آسم نقش داشته باشد. 

کاچائونو با اشاره براینکه، پس از آتش سوزی‌ها، میزان اکسیژن هوا و "کیفیت" جو کاهش می‌یابد، گفت، این می‌تواند در دراز مدت نتایج نامطلوبی در سیستم تنفسی ایجاد کند.

کاچائونو تصریح کرد، به دلیل تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی پس از آتش‌سوزی، با ویروس‌ها و بیماری‌هایی که قبلاً در این منطقه دیده نشده بودند، بیشتر مواجه خواهیم شد.خبرهای مرتبط