مقابله کانادا با آتش سوزی‌های جنگلی ادامه دارد

آتش سوزی‌های جنگلی در کانادا تاکنون 15.4 میلیون هکتار اراضی را به خاکستر تبدیل کرده است

2029193
مقابله کانادا با آتش سوزی‌های جنگلی ادامه دارد

کانادا با آتش سوزی‌های جنگلی مقابله می‌کند.

در حالیکه آتش‌سوزی‌ها در استان بریتیش کلمبیا ادامه دارد، در دریاچه داونتون گرداب آتش‌ ایجاد شد.

طبق بیانیه سازمان آتش‌نشانی بریتیش کلمبیا، باد سردی که از طرف کوه می‌‌وزد با عبور از دریاچه گان، در جریان آتش‌سوزی مداوم در اطراف دریاچه داونتون باعث ایجاد گرداب آتش شده است.

شرایط آب و هوایی متلاطم به ویژه در مناطقی با دمای بالا مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها موجب ایجاد گرداب‌های آتش می‌شود. گرداب آتش همچنین باعث بادهایی می‌شود که به دلیل اختلاف دما به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می‌رسند.

بر اساس گزارش مرکز آتش‌سوزی بین سازمانی کانادا، مبارزه با شعله‌های آتش در 1333 نقطه در سراسر کشور ادامه دارد. در حالی که 658 مورد از آتش سوزی‌ها گسترش یافت، 222 آتش‌سوزی تحت کنترل قرار گرفت.

بیشتر آتش سوزی‌های فعال در بریتیش کلمبیا با 374 آتش‌سوزی، مناطق شمال غربی با 237 و یوکان با 143 آتش‌سوزی ادامه دارد. در این کشور تاکنون 5875 آتش‌سوزی جنگلی رخ داده و 15.4 میلیون هکتار اراضی خاکستر شده است.

گفته شد که فصل آتش‌سوزی در سال 2023 "بدترین فصل آتش‌سوزی در تاریخ این کشور" بود.خبرهای مرتبط