آتش‌ سوزی‌های جنگلی در مناطق دده‌آغاچ و مریچ یونان ادامه دارد

اداره هواشناسی یونان اعلام کرد، وسعت جنگل‌های سوخته در منطقه دده‌آغاچ و مریچ در بازه زمانی تا 23 آگوست از 720 هزار دکار فراتر رفته است

2029029
آتش‌ سوزی‌های جنگلی در مناطق دده‌آغاچ و مریچ یونان ادامه دارد

 آتش‌سوزی که از 19 آگوست در منطقه دده‌آغاچ و مریچ ادامه دارد، بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی است که یونان طی 20 سال اخیر با آن مواجه شده است.

بر اساس گزارشی که توسط اداره هواشناسی یونان با استناد به داده‌های اداره مدیریت اضطراری کوپرنیک اتحادیه اروپا تهیه شده است، وسعت جنگل‌های سوخته در منطقه دده‌آغاچ و مریچ در بازه زمانی تا 23 آگوست از 720 هزار دکار فراتر رفته است.

در 16 فقره آتش‌سوزی بزرگ کشور طی 20 سال اخیر در مجموع 4 میلیون و 200 هزار دکار اراضی سوخت. آتش‌سوزی که بیشترین منطقه را در بر گرفت، با 720 هزار دکار در دده‌آغاچ و مریچ رخ داد.

این آتش‌سوزی به عنوان بزرگترین آتش‌سوزی ثبت شده در خاک‌های اروپا در سال‌های اخیر در گزارش جای گرفت.

در یونان که در ماه جولای 520 هزار دکار اراضی در آتش سوخت، امسال بیش از 1 میلیون و 200 هزار دکار اراضی به خاکستر تبدیل شد.

از سوی دیگر، روند عدلی برای 73 نفر از 140 نفری که به ظن آتش‌سوزی بازداشت شده‌اند، آغاز شده است.خبرهای مرتبط