تخلیه ساکنان مناطق اطراف آتشفشان مایون در فیلیپین آغاز شد

آتشفشان مایون در سال 2018 فوران کرده و باعث شد ده‌ها هزار نفر خانه‌های خود را ترک کنند

1997756
تخلیه ساکنان مناطق اطراف آتشفشان مایون در فیلیپین آغاز شد

مقامات فیلیپین با در نظر گرفتن احتمال  فوران آتشفشان مایون در مانیل پایتخت این کشور، ساکنان این منطقه تخلیه کردند.

فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین با اشاره براینکه، تخلیه منطقه خطرناک ادامه دارد، قول داد که به آسیب‌دیدگان این بحران کمک خواهند کرد.

در مورد تعداد تخلیه‌شدگان اطلاعاتی ارایه نشده است.

برغم اینکه منطقه‌ای به قطر 6 کیلومتر در اطراف مایون فعال‌ترین آتشفشان کشور، منطقه ممنوعه است، روستاییان فیلیپینی همچنان در اینجا زندگی کرده و کشت و کار می‌کنند.

سطح هشدار در اطراف آتشفشان در صورت فوران از روی 5  به 3 افزایش داده شده بود.

آتشفشان مایون در سال 2018 فوران کرده و باعث شد ده‌ها هزار نفر خانه‌های خود را ترک کنند.

فیلیپین، روی خط گسلی به نام "کمربند آتش" در اقیانوس آرام که محل زمین‌لرزه‌ها و فوران‌های آتشفشانی فشرده است، قرار دارد.خبرهای مرتبط