بازداشت چهار چینی در ژاپن

چهار شهروند چینی در ژاپن به اتهام قاچاق غیرقانونی مواد روانگردان دستگیر شدند

1996988
بازداشت چهار چینی در ژاپن

چهار شهروند چینی در ژاپن به ظن قاچاق غیرقانونی مواد روانگردان دستگیر شدند.

به گزارش آژانس رسمی کیودو بر اساس منابع امنیتی، کشتی باری لنگر انداخته در بندر توکیو مورد بازرسی قرار گرفت.

مقامات گمرک پایتخت توکیو حدود 700 کیلوگرم مواد روانگردان غیرقانونی را در 7 کانتینر در کشتی باری کشف کردند.

نیروهای امنیتی چهار شهروند چینی را به ظن قاچاق غیرقانونی مواد روانگردان در مناطق یوکوهاما و کاوازاکی دستگیر کردند.

خاطرنشان شد که مواد کشف شده از امارات متحده عربی خارج شده است.

 خبرهای مرتبط