3.4 میلیون نفر در جمهوری آفریقای مرکزی نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند

هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد، امسال 56 درصد جمعیت آفریقای مرکزی به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت نیاز دارند

1996064
3.4 میلیون نفر در جمهوری آفریقای مرکزی نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند

3.4 میلیون نفر در جمهوری آفریقای مرکزی به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت نیاز دارند.

محمد آگ آیویا هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای جمهوری آفریقای مرکزی، در دفتر سازمان ملل در ژنو وضعیت این کشور را ارزیابی کرد.

آیویا با اشاره به اینکه، وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی همچنان حساس است، اظهار داشت، امسال 3.4 میلیون نفر یا 56 درصد جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت نیاز دارند. نیازهای 2.4 نفر از این جمعیت بسیار زیاد بوده و زندگی آنان در معرض خطر قرار دارد.

آیویا با بیان اینکه، درگیری‌های مکرر در کشور باعث جابجایی جمعیت وضعیت امنیتی ناپایدار می‌شود، خاطرنشان کرد که از هر 5 شهروند جمهوری آفریقای مرکزی 1 نفر در داخل کشور آواره شده و یا به یک کشور همسایه پناه می‌برند.

 آیویا گفت، سیل سال گذشته در کشور تقریباً سه برابر (تقریباً 100 هزار) نفر را نسبت به سال‌های گذشته تحت تأثیر قرار داد، و بیش از 6 هزار خانه را تخریب کرد.

ایویا با تاکید بر عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت اجتماعی-اقتصادی، خدمات و منابع معیشت در این کشور، تصریح کرد، نیازهای بشردوستانه در این کشور به دلیل درگیری در سودان نیز بدتر شده است.

آیویا اظهار داشت، 14000 سودانی که به دلیل درگیری‌ها به جمهوری آفریقای مرکزی رفته‌اند، فشار علاوه‌ای بر منابع محدود وارد کردند.

آیویا افزود، در نظر داریم امسال به 2.4 میلیون نفر از افراد آسیب‌پذیر در جمهوری آفریقای مرکزی کمک کنیم.خبرهای مرتبط