توقف مذاکرات بین حزب حاکم و اپوزیسیون در کنیا

مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی و حفاظت از مراکز داده کمیسیون از موضوعات اصلی مذاکرات بود

1994116
توقف مذاکرات بین حزب حاکم و اپوزیسیون در کنیا

مذاکرات بین حزب حاکم و اپوزیسیون اصلی کنیا برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآمد.

اوتینده آمولو، رئیس تیم مذاکره کننده دو حزبی، طی سخنانی به مطبوعات اعلام کرد که مذاکرات به دلیل برآورده نشدن خواسته‌های مخالفان متوقف شد.

در این مذاکرات مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی و حفاظت از مراکز داده کمیسیون نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت که به دلیل اختلاف نظر در مورد انتصابات و تغییر در کمیسیون ملی انتخابات به پایان رسید.

مذاکرات بین ائتلاف مخالف آزیمیو و ائتلاف حاکم کنیا کوانزا، پس از آن آغاز شد که مخالفان در ماه مارچ به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند.

رایلا اودینگا، رهبر آزیمیو هم ادعا می‌کند که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تقلب شد و هم خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای پایان دادن به هزینه‌های سرسام آور زندگی و توقف انتصابات در کمیسیون انتخابات شد.

رئیس جمهور ویلیام روتو نیز خواستار توقف اعتراضات شده و اظهار داشت که این خواسته‌ها می‌تواند در مجلس مورد بحث قرار گیرد.

از سوی دیگر، جبهه اپوزیسیون نیز پس از فراخوان روتو برای «گفتگو»، اعتراضات را به حالت تعلیق درآورد.خبرهای مرتبط