مورد هدف قرار گرفتن مراکز بهداشتی در اوکراین و مرگ صدها تن

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که مراکز بهداشتی کارکنان سازمان ملل متحد در اوکراین تقریبان هر روز هدف قرار می‌گیرند

1993799
مورد هدف قرار گرفتن مراکز بهداشتی در اوکراین و مرگ صدها تن

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد طی نشست خبری روزانه خود اعلام کرد که از فوریه 2022 تاکنون در اوکراین بیش از 1000 مرکز بهداشتی هدف قرار گرفته و این حملات منجر به مرگ 240 نفر و جراحت بیماران و کارکنان بهداشتی شده است.

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که مراکز بهداشتی کارکنان سازمان ملل متحد در اوکراین تقریبان هر روز هدف قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه تنها دیروز 3 مرکز بهداشتی در دونتسک هدف قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: حملات به مراکز بهداشتی در دو طرف خط مقدم رخ داد. هر جایی که باشد، حمله به مراکز بهداشتی به منزله نقض حقوق بشردوستانه است.

دوجاریک تصریح کرد که حدود نیمی از مراکز بهداشتی در شرق و جنوب اوکراین عملی نبوده و تا به حال سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه آن در زمینه سلامت به 3 میلیون نفر دسترسی کرده‌اند.خبرهای مرتبط