رئیس جمهور جدید نیجریه سوگند یاد کرد

بولا احمد تینوبو که در انتخابات ریاست جمهوری نیجریه در ماه فوریه پیروز شده بود، سوگند یاد کرد

1992495
رئیس جمهور جدید نیجریه سوگند یاد کرد

بولا احمد تینوبو که در انتخابات ریاست جمهوری نیجریه در ماه فوریه پیروز شده بود، سوگند یاد کرد.

بسیاری از رهبران آفریقا، مقامات ارشد، نمایندگان مأموریت خارجی و شمار زیادی مردم در مراسم سوگند در میدان عقاب در ابوجا شرکت کردند.

تینوبو 71 ساله که با کسب 37 درصد آرا در انتخابات 25 تا 26 فوریه پیروز شد، به عنوان نامزد حزب حاکم کنگره همه مترقیان (APC)، به عنوان شانزدهمین رئیس جمهور کشور سوگند یاد کرده و ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.

 خبرهای مرتبط