یکی از سرکردگان الشباب در حمله هوایی آمریکا در سومالی زخمی شد

دولت سومالی اعلام کرد، رهبر عملیات‌های خارجی سازمان تروریستی الشباب در عملیات هوایی آمریکا در شهر جیلب زخمی شد

1990170
یکی از سرکردگان الشباب در حمله هوایی آمریکا در سومالی زخمی شد

عثمان محمد عبدی رهبر عملیات‌های خارجی سازمان تروریستی الشباب در حمله هوایی آمریکا در سومالی زخمی شد.

در بیانیه دولت سومالی گفته شد، عبدی از اعضای سازمان که در این حمله هوایی مجروح شده بود، مسئول آوردن خارجی‌ها به کشور، تسهیل افکار و تبلیغات سازمان و مدیریت تیم روابط خارجی است.

در عملیات، خانه‌ای در شهر جیلب در منطقه جوبه مرکزی که سرکرده سازمان در آن مخفی شده بود هدف قرار گرفت.

در بیانیه آمده است، این تروریست مسئول تسهیل گسترش تروریسم و ​​آوردن تروریست‌های خارجی به کشور بوده و یک مجرم است.
فرماندهی آمریکا در آفریقا اعلام کرد که در 20 می 2023 علیه الشباب در شهر جیلب حمله هوایی ترتیب یافته است.خبرهای مرتبط