گردباد شدید در مکزیک

گردباد در ایالت پوئبلا مکزیک به 4 خانه آسیب رساند

1986998
گردباد شدید در مکزیک

این گردباد در منطقه روستایی نزدیک شهر سردان در ایالت پوئبلا رخ داد.

گردباد که باعث ایجاد رعب و وحشت در مردم منطقه شد، درختان زیادی را فرو ریخت و به 4 خانه خسارت وارد کرد.

تیم های امدادی اعزامی به منطقه در پی وقوع گردباد اعلام کردند که این حادثه تلفات جانی نداشته است.خبرهای مرتبط