لغو برخی پروازهای ترکیه به ایتالیا

پروازهایی که قرار است در روز یکشنبه 2 آوریل به ایتالیا انجام شود، لغو شد

1968206
لغو برخی پروازهای ترکیه به ایتالیا

خطوط هوایی ترکیه برخی از پروازهای برنامه‌ریزی شده برای 2 آوریل را به دلیل اعتصاب ملی در ایتالیا لغو کرد.

طبق بیانیه دفتر مطبوعاتی خطوط هوایی ترکیه،

"TK 1323 Istanbul-Bologna"،

 "TK 1324 Bologna-Istanbul"،

 "TK 1871 Istanbul-Venice"،

 "TK 1872 Venice-Istanbul"،

 "TK 1895 Istanbul- Milan" که قرار است در روز یکشنبه 2 آوریل انجام شود، انجام نخواهد شد.خبرهای مرتبط