دیدارهای پادشاه انگلستان در آلمان

چارلز سوم در مجلس فدرآل آلمان سخنرانی کرد

1967657
دیدارهای پادشاه انگلستان در آلمان

چارلز سوم پادشاه انگلستان و همسرش ملکه کامیلا در چهارچوب سفر به آلمان بنابه دعوت فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان و همسرش الکه بودنبندر دیروز به برلین عزیمت کرد.

چارلز سوم اعلام کرد: امنیت اروپا به‌علت جنگ روسیه و اوکراین در معرض تهدید است.

پادشاه انگلستان امروز طی سخنانی در مجلس فدرآل آلمان به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده و گفت: امنیت اروپا در معرض تهدید است. اشغال بدون علت اوکراین موجب رنج و عذاب غیرقابل تصور عده کثیری انسان بی‌گناه گردید. زندگی تعداد بی‌شماری انسان ویران گردید. شان و شرف آزادی و بشریت به شکل وحشیانه‌ای پایمال گردید. امنیت اروپا و ارزش‌های دموکراتیک‌مان مورد تهدید قرار گرفت.

چارلز سوم در ادامه گفت: همه با هم باید در مقابل تهدیدات متوجه به ارزش‌ها و آزادی‌مان هوشیار بوده و برای مقابله با آن قاطعانه عمل کنیم. در راه امنیت و رفاهی که مردم‌مان مستحق آن هستند، مشترکا تلاش کنیم.

پادشاه انگلستان به دوستی انگلستان و آلمان اشاره کرده و گفت: این دوستی برای مادر مرحوم من ملکه الیزابت گویای مفاهیم بی‌شماری بود. آلمان، مردمش و فرهنگ منحصر به فرد آن مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد. برای اولین بار در سیزده سالگی به آلمان آمدم، و از آن تاریخ تا به امروز با مناطق و گوشه‌های متفاوت این‌کشور بی‌مانند و خارق‌العاده آشنایی دارم. همانند بسیاری از مردم انگلستان من نیز با آلمان پیوندهای شخصی دارم.خبرهای مرتبط