رهبران اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کردند

رهبران کشورهای اتحادیه اروپا بر تعهد خود برای ادامه حمایت از اوکراین که در حال جنگ با روسیه است، تاکید کرده و اعلام کردند که می‌توانند "در صورت درخواست" به این کشور موشک بفرستند.

1964649
رهبران اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کردند

 

رهبران کشورهای اتحادیه اروپا بر تعهد خود برای ادامه حمایت از اوکراین که در حال جنگ با روسیه است، تاکید کرده و اعلام کردند که می‌توانند "در صورت درخواست" به این کشور موشک بفرستند.

در اجلاس سران اتحادیه اروپا که در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد، نتایج حمله روسیه به اوکراین مورد ارزیابی قرار گرفت. در حالی که این نشست ادامه داشت، بخشی از بیانیه اجلاس درباره اوکراین منتشر شد.

در این متن ضمن اشاره به اینکه حمایت‌های سیاسی، نظامی، مالی و بشردوستانه از اوکراین تا پایان ادامه خواهد داشت، تاکید شده است که تلاش‌ها برای رفع نیازهای نظامی روزافزون اوکراین افزایش یافته است.

رهبران اتحادیه اروپا از تصمیم گرفته شده در شورای اروپا در اوایل این هفته برای ارسال یک میلیون گلوله توپ به اوکراین ظرف یک سال در نتیجه خرید مشترک از طریق صندوق صلح اروپا ابراز رضایت کردند.

علاوه بر این، اعلام شد که "در صورت در خواست" اوکراین، موشک نیز از طریق خرید مشترک به این کشور عرضه خواهد شد.

رهبران قصد خود را برای افزایش فشار جمعی بر روسیه و همچنین بر حمایت از اوکراین با ارسال مهمات ابراز کردند.

رهبران همچنین به اهمیت اجرای موثر تحریم‌های موجود در سطح اتحادیه اروپا و ملی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط سایر کشورها اشاره کردند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی خود با چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در پایان روز اول اجلاس گفت که یازدهمین بسته آماده شده برای روسیه شامل عناصر جدیدی است که از نقض یا دور زدن تحریم‌ها جلوگیری می‌کند.

فون در لاین خاطرنشان کرد که اقدامات مختلفی را علیه نقض تحریم‌ها انجام داده‌اند.خبرهای مرتبط