زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر تاجیکستان را به لرزه درآورد

لرزش زمین در قرقیزستان و ازبکستان نیز احساس شد

1964243
زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر تاجیکستان را به لرزه درآورد

زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر استان سغد تاجیکستان را به لرزه درآورد.

بنابر گزارش پژوهشگاه لرزه‌نگاری آکادمی ملی علوم تاجیکستان، مرکز این زلزله در 132 کیلومتری شمال‌شرقی شهر دوشنبه، 50 کیلومتری شمال‌غربی منطقه «رشت» و 30 کیلومتری شمال‌غربی مرکز ماموری منطقه «مسچاه کوهی» و 6-7 کیلومتری شمال روستای «پلدارک» جماعت «لنگر» ناحیه مسچاه کوهی استان سغد تاجیکستان بوده است.

بزرگی لرزش زمین در مرکز آن 5-6 ریشتر، در شهر دوشنبه 3-4 ریشتر، منطقه مسچاه 4-5 ریشتر، در منطقه رشت 4-5 و در محدوده استان خودمختار کوهستان بدخشان 2-3 ریشتر بوده است.

به گزارش کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان، تاکنون تلفات جانی و خسارات مالی در شهر و نواحی این کشور بر اثر این زلزله ثبت نشده است.

لرزش زمین همچنین در قرقیزستان و ازبکستان احساس شده است.

ساعت 21:47 دقیقه شب 21 مارس نیز زلزله شدیدی سراسر تاجیکستان را تکان داده بود که بنابر گزارش کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان، کانون آن در خاک افغانستان (در 268 کیلومتری جنوب‌غرب شهر دوشنبه) و شدت لرزش زمین در مرکز آن 7.7 ریشتر و در شهر دوشنبه بیش از 5 ریشتر بوده است.خبرهای مرتبط