شورای بین المللی حمل و نقل پاک نتایج تحقیقات جدید خود را منتشر کرد

در اروپا 19 میلیون خودروی موتور دیزلی با سطوح آلایندگی گاز اکسید نیتروژن "مشکوک" وجود دارد.

1964264
شورای بین المللی حمل و نقل پاک نتایج تحقیقات جدید خود را منتشر کرد

در اروپا  19 میلیون خودروی موتور دیزلی با سطوح آلایندگی گاز اکسید نیتروژن "مشکوک"  وجود دارد.

شورای بین المللی حمل و نقل پاک نتایج تحقیقات جدید خود در مورد "سطح انتشار گاز اکسید نیتروژن در خودروهای دیزلی" را پس از تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در مورد نصب نرم افزار غیرقانونی در خودروهای دیزلی اعلام کرد.

بر این اساس، در اروپا  77 درصد خودروهای دیزلی دارای استاندارد آلایندگی یورو 6 و 85 درصد خودروهای قدیمی یورو 5، نتایج آزمایش انتشار اکسید نیتروژن "مشکوک" دارند.

بر اساس این گزارش، در حداقل 40 درصد از 1400 آزمایش بررسی شده سطوح انتشار "شدید" شناسایی گردیده است. در ادامه این گزارش آمده است که میزان اکسید نیتروژن منتشر شده از خودروهای دیزلی نشان دهنده "استفاده احتمالی از یک وسیله ممنوعه" است.

شورای بین المللی حمل و نقل پاک تخمین زده است که از 19 میلیون وسیله نقلیه با سطوح انتشار اکسید نیتروژن "مشکوک" در حال حاضر در اتحادیه اروپا و بریتانیا استفاده می‌شود.

طبق این گزاش 19 میلیون خودروی مشکوک متشکل از 200 مدل توسط بسیاری از سازندگان با استانداردهای یورو 5 و یورو 6 فروخته شده است.خبرهای مرتبط