سازمان ملل در مورد مصرف بی‌رویه آب هشدار داد

سازمان ملل متحد هشدار داد که ممکن است به دلیل مصرف بی‌رویه و تغییرات آب و هوایی، بحران جهانی آب رخ دهد.

1963602
سازمان ملل در مورد مصرف بی‌رویه آب هشدار داد

 

 

سازمان ملل متحدهشدار داده است که ممکن است به دلیل مصرف بی‌رویه و تغییرات آب و هوایی، بحران جهانی آب رخ دهد.

بر اساس اخبار شبکه بی‌بی‌سی، در گزارش تهیه شده توسط کنفرانس وضعیت آب سازمان ملل و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) با اشاره به اینکه به دلیل مصرف بی‌رویه و آلودگی، "قحطی بومی شده" آمده است که افزایش دمای جهانی کمبود آب فصلی را افزایش داده است.

ریچارد کانر، نویسنده اصلی این گزارش اعلام کرد که حدود 10 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که در معرض "تنش آبی" هستند.

کانر با بیان اینکه 3.5 میلیارد نفر در سراسر جهان تحت تأثیر تنش آبی که به عنوان تقاضا برای آب بیش از حد عرضه آب برای حداقل یک ماه در سال تعریف می‌شود، قرار دارند گفت که "ابهامات" در مورد تامین آب جهانی افزایش یافته است.

کانر هشدار داد که اگر مشکل تامین آب حل نشود، یک بحران جهانی آب رخ خواهد داد.خبرهای مرتبط