آتش‌سوزی در کمپ کاکس بازار بنگلادش، اقدام خرابکارانه برنامه‌ریزی شده بوده است

در آتش‌سوزی 5 مارچ در کمپ بلوخالی، محل اسکان مسلمانان آراکان بیش از 12 هزار نفر بی‌خانمان شدند

1958620
آتش‌سوزی در کمپ کاکس بازار بنگلادش، اقدام خرابکارانه برنامه‌ریزی شده بوده است

بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته، آتش‌سوزی در روز 5 مارچ در کمپ کاکس بازار بنگلادش، محل اسکان مسلمانان آراکان، "یک اقدام خرابکارانه برنامه‌ریزی شده" بوده است.

آتش‌سوزی که در روز 5 مارچ در کمپ 11 (کمپ بالوخالی) در شهر کاکس بازار، محل سکونت بیش از یک میلیون مسلمان آراکان، که اکثر آنها از عملیات نظامی در میانمار در سال 2017 فرار کرده‌اند رخ داد، یک "اقدام خرابکارانه برنامه‌ریزی شده" بوده است.

ابوسفیان، یک مقام ارشد دولت منطقه‌ای و رئیس کمیته تحقیقاتی هفت نفره گفت: "آتش‌سوزی یک اقدام خرابکارانه برنامه‌ریزی شده بود."

سفیان با بیان اینکه این گزارش بر اساس شهادت 150 شاهد عینی تهیه شده است، افزود: آتش‌سوزی عمدی گروه‌ها با هدف تسلط بر اردوگاه‌ها بوده است.

در این آتش‌سوزی در کمپ بلوخالی، نزدیک به 2800 خانه و بیش از 90 مرکز از جمله بیمارستان و مراکز آموزشی تخریب شده و بیش از 12 هزار نفر بی‌خانمان شدند.

 خبرهای مرتبط