انتصاب وزیر کشور و رییس سرویس امنیتی جدید اوکراین

ایگور کلیمنکو به عنوان وزیر کشور و واسیل مالیوک به عنوان رییس سرویس امنیتی اوکراین منصوب شدند

1943290
انتصاب وزیر کشور و رییس سرویس امنیتی جدید اوکراین

در اوکراین، ایگور کلیمنکو به عنوان وزیر کشور و واسیل مالیوک به عنوان رییس سرویس امنیتی اوکراین منصوب شدند.

پارلمان اوکراین با انتصاب ایگور کلیمنکو، معاون وزیر کشور به سمت وزارت کشور و واسیل مالیوک به عنوان رییس سرویس امنیتی اوکراین موافقت کرد.

کلمنکو 51 ساله که در 4 سال گذشته به عنوان رئیس پلیس اوکراین خدمت کرده است، پس از مرگ وزیر کشور، دنیس موناستیرسکی در سقوط هلیکوپتر در ماه ژانویه به عنوان معاون وزیر کشور به صورت وکالتی مسولیت وزارت کشور را به عهده داشت.

مالیوک پس از برکناری ایوان باکانوف، رییس سرویس امنیتی اوکراین در جولای سال گذشته، به عنوان سرپرست سرویس امنیتی اوکراین منصوب شده بود.خبرهای مرتبط