دستگیری فردی که برای گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوئد باج‌گیری می‌کرد

دادگاه منطقه استکهلم مظنون را به اتهام جمع آوری پول برای سازمان تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ و تهدید با اسلحه دستگیر کرد

1941846
دستگیری فردی که برای گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوئد باج‌گیری می‌کرد

فردی که برای سازمان تروریستی تجزیه طلب پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوئد پول جمع می‌کرد، دستگیر شد.

بر اساس اخبار رادیو SR سوئد، فردی حدودا 40 ساله به ظن ارتکاب جرایم تامین مالی تروریسم، اقدام به زورگیری و حمله مسلحانه بازداشت شد.

دادگاه منطقه استکهلم مظنون را به اتهام جمع آوری پول برای سازمان تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ و تهدید با اسلحه دستگیر کرد.

دادستان هانس اهرمان اظهار داشت که در رابطه با مظنون علاوه بر باج‌گیری به منظور جمع‌آوری پول برای سازمان تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، همچنین تامین مالی تروریسم مورد بحث می‌باشد.خبرهای مرتبط