آتش سوزی جنگلی در شیلی

وزیر کشور شیلی اعلام کرد که در مناطق نوبل و بیوبیو هشدار قرمز اعلام شده است

1941709
آتش سوزی جنگلی در شیلی

در آتش سوزی جنگلی که در بسیاری از مناطق شیلی رخ داد، بیش از 750 هکتار جنگل تبدیل به خاکستر شد.

آتش سوزی‌های جنگلی در مناطقی مانند پایتخت این کشور سانتیاگو، نونوآ، مترو سور، لاگرانخا، تیل تیل، ملیپیلا، ال مونته، تالاگانته، کولینا، بوئین، کویلیکورا و ال کیسکو، به ویژه در مناطق نوبل و بیوبیو، همچنان در حال گسترش است.

در اطلاعیه سازمان جنگلداری این کشور آمده است که در آتش سوزی نزدیک شهر چیلان 550 هکتار و در نوبل 200 هکتار از زمین‌های جنگلی در آتش سوخت.

کارولینا توها، وزیر کشور شیلی اعلام کرد که در مناطق نوبل و بیوبیو هشدار قرمز اعلام شده است.

7 پارک طبیعی در سانتیاگو، پایتخت این کشور و برخی از مناطق دیگر شیلی به دستور این وزارتخانه به دلیل خطر آتش سوزی به طور موقت تعطیل شدند.

در برخی مناطق روستایی در نوبل، مردم برای تخلیه مناطق مورد نظر فراخوانده شدند.خبرهای مرتبط