اظهارات چین در رابطه با هتک حرمت قرآن در کشورهای اروپایی

سخنگوی وزارت امور خارجه چین: احترام به آزادی اعتقادات مذهبی به طور گسترده توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است. ایمان و احساسات مذهبی مسلمانان باید مورد احترام قرار گیرد

1941295
اظهارات چین در رابطه با هتک حرمت قرآن در کشورهای اروپایی

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که سوزاندن قرآن کریم توسط راسموس پالودان، سیاستمدار راست افراطی در سوئد و اقدامات مشابهی که پس از آن انجام شد، نشان دهنده "نفاق برخی از سیاستمداران غربی در مورد آزادی عقیده" است.

مائو در یک کنفرانس مطبوعاتی روزانه در پکن گفت: احترام به آزادی اعتقادات مذهبی به طور گسترده توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است. ایمان و احساسات مذهبی مسلمانان باید مورد احترام قرار گیرد.

مائو با اشاره به اینکه برخی از سیاستمداران در اروپا اخبار مربوط به آتش زدن نسخه‌های قرآن را تماشا می کنند، ادامه داد: این موارد نشان دهنده ریاکاری برخی از سیاستمداران غربی است که مدعی احترام به آزادی مذهبی هستند.

وی تاکید کرد که چین طرفدار گفتگو بین تمدن‌ها بوده و به همکاری با کشورهای اسلامی برای حفاظت از آزادی عقیده مسلمانان و سایر گروه‌های مذهبی ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط