حمله نژادپرستانه به خانواده مسلمان در آلمان

یک خانواده مسلمان در شهر مرسبرگ در نزدیکی هاله آلمان در خیابان مورد حمله نژادپرستانه گروهی 7 نفره قرار گرفتند

1939765
حمله نژادپرستانه به خانواده مسلمان در آلمان

 یک خانواده مسلمان در شهر مرسبرگ در نزدیکی هاله آلمان در خیابان مورد حمله نژادپرستانه گروهی 7 نفره قرار گرفتند.

به گزارش شبکه تلویزیونی MDR با استناد به بیانات منابع پلیس، مهاجمان که از هواداران تیم فوتبال هاله هستند، ابتدا به این خانواده مسلمان توهین کردند و سپس حوالی ساعت 18:25 به وقت محلی به آنها حمله فیزیکی کردند.

در این حادثه که روز شنبه 28 ژانویه رخ داد، یک گروه مهاجم متشکل از مردان 19 تا 33 ساله حمله کردند و 4 نفر از مهاجمان با گاز اشک آور توسط اطرافیان از پای درآمدند. 

تعدادی از مهاجمان که با مداخله اطرافیان کمی مجروح شده بودند تحت مداوا قرار گرفتند.

اعلام شد که پلیس هویت مهاجمان را مشخص کرده و تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شد.خبرهای مرتبط