فصل زمستان در هلند هر سال یک روز کوتاه می‌شود

به دلیل گرمایش زمین، فصل زمستان در هلند هر سال به طور متوسط ​​یک روز کوتاه می‌شود

1938996
فصل زمستان در هلند هر سال یک روز کوتاه می‌شود

 

در بیانیه موسسه هواشناسی، داده‌های تغییرات دمایی کشور بین سال‌های 1960-1990 و 1990-2020 و کاهش تعداد روزهای سرد در فصل زمستان به اشتراک گذاشته شده است.

در این بیانیه آمده است که میانگین دما بین سال های 1960-1990 و 1990-2020 به طور سالانه 1.1 درجه سانتیگراد افزایش یافته است.

در این اطلاعیه آمده است که میانگین افزایش دما در هر ماه از سال مشاهده شده و در روزهای سرد زمستان کاهش داشته است.

در این بیانیه تعداد روزهایی که هوا به زیر 4 درجه سانتیگراد رسیده است در سال 1960 تا 1990 به طور میانگین 91 روز بوده است و در دوره 1990-2020 این تعداد 63 مورد بوده است.

در این بیانیه تاکید شده است که با کوتاه شدن فصل زمستان به میزان تقریبی 28 روز در یک دوره 30 ساله، زمستان‌ها هر سال یک روز به دلیل تغییرات اقلیمی کاهش می‌یابد.خبرهای مرتبط