افزایش احساسات اسلام‌ستیزی در اروپا همزمان با ظهور راست افراطی

همزمان با ظهور راست افراطی در اروپا احساسات اسلام‌ستیزی در این قاره افزایش یافته است.

1938789
افزایش احساسات اسلام‌ستیزی در اروپا همزمان با ظهور راست افراطی

همزمان با ظهور راست افراطی در اروپا اسلام‌ستیزی نیز افزایش یافته است.

گزارش «اسلام‌هراسی در اروپا 2022» که توسط موسسه (CCIE) مستقر در بروکسل منتشر شده، نشان می‌دهد که راست‌گریان افراطی در نتایج انتخابات ‌سال گذشته در کشورهای فرانسه، ایتالیا و سوئد با گفتمان ملی گرایانه آرای قابل توجهی به دست آورده و باعث افزایش اسلام‌هراسی در اروپا شده‌اند.

براساس این گزارش مارین لوپن، نامزد راست افراطی که در انتخابات 2022 فرانسه با امانوئل مکرون به ‍رقابت پرداخت، باعث تشدید و گسترش اسلام‌هراسی در جامعه این کشور شده است.

حزب راست افراطی دموکرات سوئد نیز در انتخابات سال گذشته دومین حزب بزرگ این کشور شد.

همچنین در ایتالیا یکی از کشورهای موسس اتحادیه اروپا با پیروزی جورجیا ملونی در انتخابات 2022 برای اولین بار قدرت به دست جناح راست افراطی افتاد.

براین اساس در سال گذشته 527 حمله ناشی از اسلام‌هراسی شامل تبعیض، تحریک، نفرت، توهین، حمله فیزیکی و آزار و اذیت اخلاقی در اروپا به ثبت رسیده که قربانیان 427 مورد آن زنان مسلمان بودند.خبرهای مرتبط