ترکیه اقدامات خشونت‌آمیز علیه رئیس دولت برزیل را محکوم کرد

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد، احترام به نتایج انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک که نشانگر اراده مردم در برزیل است، اهمیت فراوانی دارد

1930026
ترکیه اقدامات خشونت‌آمیز علیه رئیس دولت برزیل را محکوم کرد

ترکیه اقدامات خشونتآمیز علیه دولت به رهبری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور، کنگره و دادگاه قانون اساسی برزیل را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه، گفته شد، احترام به نتایج انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک که نشانگر اراده مردم در برزیل است، اهمیت فراوانی دارد.

در این بیانیه با تاکید براینکه، ترکیه در مقابل اقدامات موردبحث با دولت لولا داسیلوا رئیس جمهور و مردم برزیل همبستگی دارد، آمده است، اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت به رهبری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور، کنگره و دادگاه قانون اساسی برزیل را بشدت محکوم می‌کنیم. 

دیروز در برزیل، حامیان راست افراطی ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق، که با سردادن شعارهایی خواستار مداخله ارتش بودند، از سد پلیس عبور کرده و وارد ساختمان کنگره ملی شدند.

پلیس که برای متفرق کردن معترضان به گاز اشک‌آور متوسل شده بود، نتوانست مانع از ورود گروه‌ها به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان دادگاه عالی شود.

طرفداران بولسونارو که به کنگره ملی و کاخ ریاست جمهوری یورش بردند، توسط نیروهای امنیتی از این ساختمان‌ها خارج و کنترل را تامین کرده بودند.خبرهای مرتبط