افزایش بیش از حد بیماری‌های مجاری تنفسی در آلمان

حذف نیاز به ماسک مورد استفاده در چارچوب تدابیر حفاظتی نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) به عنوان یک دلیل مهم برای افزایش بیماری‌های تنفسی نشان داده شده می‌شود

1919802
افزایش بیش از حد بیماری‌های مجاری تنفسی در آلمان

به دلیل افزایش بیش از حد بیماری‌های مجاری تنفسی در آلمان، اکثر بیمارستان‌های کودکان پر شده است.

در اطلاعیه موسسه رابرت کخ (RKI) آمده است که به دلیل اپیدمی ویروس RSV که یک بیماری تنفسی است، بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های کودکان پر بوده و اکثر آنها نمی‌توانند بیماران بستری را بپذیرند. و برخی از بیماران نیز به دیگر بیمارستان‌ها در فواصل دور منتقل می‌شوند. انتظار می رود وضعیت موجود ادامه داشته باشد.

در اطلاعیه با تاکید بر اینکه، حدود 9.5 میلیون نفر بر اثر سرمای هوا در کشور بیمار هستند، گفته شد، در بسیاری از کلینیک‌ها عمل جراحی لغو شده و برخی از داروها در داروخانه‌ها به سختی یافت می‌شود.

حذف نیاز به ماسک مورد استفاده در چارچوب تدابیر حفاظتی نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) به عنوان یک دلیل مهم برای افزایش بیماری‌های تنفسی نشان داده شده است.خبرهای مرتبط