موافقت اتحادیه اروپا با الحاق کرواسی به منطقه شنگن

شهروندان بیش از 60 کشور می‌توانند به منطقه شنگن که با الحاق کرواسی 27 کشور عضو دارد، بدون ویزا سفر کنند

1916872
موافقت اتحادیه اروپا با الحاق کرواسی به منطقه شنگن

اتحادیه اروپا با الحاق کرواسی به منطقه سفر بدون روادید شنگن موافقت کرد.

ویت راکوسان، وزیر کشور چک، رئیس دوره اتحادیه اروپا و یلوا یوهانسون، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا، مسئول امور داخلی چک، در جریان نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا بیانیه‌ای را به مطبوعات ارائه کردند.

راکوسان اعلام کرد که وزرا با الحاق کرواسی به منطقه شنگن موافقت کردند.

وی با اشاره به تصمیم رد رومانی و بلغارستان با وتوی اتریش گفت: من فکر می‌کنم رومانی و بلغارستان نیز آماده عضویت در شنگن هستند. 

یوهانسون نیز اظهار داشت که به این دلیل ناامید شده و خطاب به شهروندان دو کشور گفت: شما نیز شایسته عضویت در شنگن هستید. شما از حمایت بسیاری از کشورهای عضو برخوردار بودید.

یوهانسون تاکید کرد که پیوستن دو کشور همچنان در اولویت دستور کار قرار خواهد داشت.

اتریش، بلغارستان و رومانی که اخیرا درخواست پناهندگی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، نگران افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی هستند. 

شهروندان بیش از 60 کشور می‌توانند به منطقه شنگن که با الحاق کرواسی 27 کشور عضو دارد، بدون ویزا سفر کنند. برای شهروندان بیش از 100 کشور، ویزا مورد نیاز است.

 خبرهای مرتبط