جلب توجه شولز به ارتباط افراد متهم به کودتا با حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان

صدراعظم آلمان گفت ارتباط افراد متهم به کودتا در این کشور با حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان (AfD) قابل توجه و مهم است

1916890
جلب توجه شولز به ارتباط افراد متهم به کودتا با حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان

اولاف شولز، صدراعظم آلمان گفت ارتباط افراد متهم به کودتا در این کشور با حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان (AfD) قابل توجه و مهم است.

شولز در کنفرانس مطبوعاتی که در پایتخت برلین برگزار شد، گفت: واضح است که اینجا اتفاقاتی در حال رخ دادن است. آنچه باید در اینجا گفته شود این است که در میان متهمان یکی از اعضای سابق حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان در بوندستاگ آلمان نیز وجود دارد. البته این یک اتفاق بسیار قابل توجه و بسیار بد است. 

لارس کلینگ بیل، رئیس مشترک حزب سوسیال دموکرات نیز در مصاحبه با رسانه‌های آلمانی خواستار مجازات حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان شد.

کلینگ بیل حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان را یک حزب ضد قانون اساسی توصیف کرده و گفت: این حزب باید در فهرست نظارتی دفتر حفاظت از قانون اساسی باشد، نه در پارلمان‌ها، دادگاه‌ها یا خدمات عمومی.

کلینگ بیل افزود سرکوب گروهی به نام شهروندان امپراتوری (رایش بورگر) که کودتا را طراحی کرده بود، بار دیگر ارتباط نزدیک آن را با حزب راست افراطی جایگزینی برای آلمان نشان می‌دهد.خبرهای مرتبط