مرگ جمعی فوک‌های خزری

در سواحل دریای خزر در جمهوری داغستان جسد حدود 2500 فوک مرده کشف شد

1914655
مرگ جمعی فوک‌های خزری

گزارش‌ها حاکی از کشف حدود 2500 فوک مرده در سواحل دریای خزر در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه می‌باشد.

در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی وزارت منابع طبیعی و بوم شناسی داغستان منتشر شده، وجود فوک‌های مرده در سواحل دریای خزر در این منطقه گزارش شده است.

در این بیانیه با اعلام اینکه تعداد فُک‌های مرده که در ابتدا بیش از 600 مورد تخمین زده شده بود، همچنان در حال افزایش است، اعلام شد: متأسفانه این تعداد به میزان قابل توجهی افزایش یافته و اکنون به 2500 رسیده است.

با اشاره به کشف فوک‌های مرده در نقاط مختلف ساحل، اعلام شد که فوک‌های مرده زیادی به ویژه در منطقه یوزباش و بین مصب رودخانه‌های سولاک و شورنیکا کشف شده است.

در این بیانیه با اعلام اینکه علت مرگ و میر دسته جمعی فوک‌ها پس از بررسی‌های آزمایشگاهی نمونه‌های پاتولوژیک گرفته شده از حیوانات، مشخص خواهد شد، خاطرنشان شده است که  در 10 سال گذشته تلفات فک در دریای خزر با تعدادی به این وسعت برای اولین بار رخ داده است.

فوک خزری در حال انقراض به عنوان «تنها پستاندار دریایی در گونه‌های جانوری خزر» شناخته می شود.خبرهای مرتبط