ریش‌سفیدان قرقیزستان خواستار بازگشت مهاجران به وطن شدند

ریش‌سفیدان قرقیزستان از دولت خواستند تا از بازگشت مردم قرقیز خارج از کشور به وطن خود اطمینان حاصل کند

1912834
ریش‌سفیدان قرقیزستان خواستار بازگشت مهاجران به وطن شدند

ریش‌سفیدان قرقیزستان از دولت خواستند تا از بازگشت مردم قرقیز خارج از کشور به وطن خود اطمینان حاصل کند.

سدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان اعضای شورای ریش سفیدان اولین کنگره خلق را که در 25 تا 26 نوامبر در بیشکک پایتخت برگزار شد، به حضور پذیرفت.

اعضای شورای ریش‌سفیدان از رئیس جمهور به خاطر نشان دادن اراده سیاسی با برگزاری اولین کنگره خلق تشکر کردند.

اعضا با پیشنهاد تدوین برنامه توسعه شامل اهداف 2050 به دولت، خواستار بازگشت مهاجران به وطن خود در چارچوب برنامه مذکور شدند.

به گفته منابع رسمی، بیش از 600 هزار نفر از شهروندان قرقیزستان در روسیه، 30 هزار نفر در قزاقستان و 30 هزار نفر در ترکیه به عنوان مهاجر زندگی می‌کنند.

 خبرهای مرتبط