اعتصاب کارکنان بخش راه‌آهن بلژیک

در پی اعتصاب 3 روزه کارگران راه‌آهن در بلژیک، بخش حمل و نقل دچار اختلال شد

1912543
اعتصاب کارکنان بخش راه‌آهن بلژیک

در پی اعتصاب 3 روزه کارگران راه‌آهن در بلژیک، بخش حمل و نقل دچار اختلال شد.

اتحادیه‌های راه‌آهن از ساعت 22:00 روز گذشته به وقت محلی به دلایلی مانند عدم تخصیص بودجه کافی از سوی دولت فدرال، زیرساخت‌های ناکافی، عدم بهبود شرایط کاری کارگران و کمبود پرسنل اعتصاب را آغاز کردند.

سه چهارم خدمات قطار در سراسر کشور لغو شده است.

فردا 30 اکتبر و اول دسامبر نیمی از قطارها تردد خواهند کرد.

این واقعیت که قطارهایی که اغلب برای حمل و نقل روزانه شهری و بین شهری ترجیح داده می‌شوند، به دلیل اعتصاب امکان استفاده از آنها را ندارند، باعث افزایش تقاضا برای حمل و نقل جاده‌ای شد. ترافیک در کشور به شدت مختل شد.

اتحادیه‌های راه‌آهن بلژیک در تاریخ 5 اکتبر نیز به مدت 24 ساعت کار اعتصاب کرده بودند. 

 خبرهای مرتبط