هشدار وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی به سازمان ملل

تحسین ارطغرل‌اوغلو گفت: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید برای انجام ماموریت در قلمرو جمهوری ترک قبرس شمالی با طرف ترک توافق کنند.

1889478
هشدار وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی به سازمان ملل

تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی در گفتگو با رادیو و تلویزیون ترکیه گفت: "اگر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد برای ما احترام قائل هستند، پس نباید با مجوز طرف قبرس جنوبی در جمهوری ترک قبرس شمالی انجام وظیفه کنند."

ارطغرول‌اوغلو در واکنش به توافق سازمان ملل با قبرس جنوبی تاکید کرد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید برای انجام ماموریت در قلمرو جمهوری ترک قبرس شمالی با طرف ترک توافق کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی با بیان اینکه پیش‌نویس توافقنامه را به سازمان ملل ارسال کرده‌اند، تاکید کرد که در صورت عدم امضای توافقنامه با این جمهوری ممکن است روند خروج نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از کشور آغاز شود.

ارطغرول‌اوغلو گفت: "ما به سازمان ملل گفتیم؛ پیش‌نویس توافقنامه‌ای را برای شما تهیه می‌کنیم و شما باید آن را با ما امضا کنید. اگر امضا نکنید، حضور شما در خاکهای جمهوری ترک قبرس شمالی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. "

وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی همچنین اعلام کرد: "اگر سازمان ملل متحد برای ما احترام قائل بوده و از رویکردی مبتنی بر این واقعیت که دو ملت مستقل و دو کشور مستقل در جزیره وجود دارد، پیروی کند، باید با ما توافق کند. با مجوز طرف قبرس جنوبی قادر به انجام وظیفه در جمهوری ترک قبرس شمالی نخواهند بود. "خبرهای مرتبط