کمک مالی فرانسه به خانواده‌هایی که از پناهندگان اوکراینی میزبانی می‌کنند

دولت فرانسه ماهانه 150 یورو به خانواده‌هایی که از پناهندگان اوکراینی میزبانی می‌کنند کمک مالی می‌کند

1888821
کمک مالی فرانسه به خانواده‌هایی که از پناهندگان اوکراینی میزبانی می‌کنند

در فرانسه به خانواده‌هایی که از پناهندگان اوکراینی در خانه میزبانی می‌کنند، 150 یورو کمک مالی خواهد شد.

بر اساس اخبار شبکه فرانسوی BFMTV، اولیویه کلاین وزیر مسئول شهر و مسکن اظهار داشت: دولت ماهانه 150 یورو به خانواده‌هایی که از پناهندگان اوکراینی میزبانی می‌کنند کمک مالی می‌کند.

کلاین اظهار داشت که این کمک‌ها اوکراینی‌های فراری از جنگ را پوشش می‌دهد.

دولت فرانسه که اغلب توسط مدافعان حقوق بشر به دلیل تبعیض علیه مهاجران عرب و آفریقایی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در مورد اوکراینی‌ها رویکرد متفاوتی را اتخاذ می‌کند.

 خبرهای مرتبط