تخلیه نسبی فرودگاه لیون سنت اگزوپری فرانسه

براساس پیام توییتری فرودگاه لیون سنت اگزوپری، صبح امروز به دلایل امنیتی در ترمینال اول فرودگاه کنترل‌های علاوه انجام گرفته است

1887796
تخلیه نسبی فرودگاه لیون سنت اگزوپری فرانسه

فرودگاه لیون سنت اگزوپری فرانسه صبح امروز به دلایل امنیتی بطور نسبی تخلیه شد.

براساس پیام توییتری فرودگاه لیون سنت اگزوپری که نام خود را از نویسنده کتاب "شازده کوچولو" گرفته است، آمده است که صبح امروز به دلایل امنیتی در ترمینال اول فرودگاه کنترل‌های علاوه انجام گرفته است. 

در این پیام خاطرنشان شد، به همین دلیل ترمینال تخلیه شده و در پروازها وقفه ایجاد شد .خبرهای مرتبط