توفان ایان در فلوریدا ویرانی و سیل عظیمی به بار آورد

توفان ایان در فلوریدا ویرانی و سیل عظیمی به بار آورد.

1886878
توفان ایان در فلوریدا ویرانی و سیل عظیمی به بار آورد

 

توفان ایان ویرانی و سیل عظیمی به بار آورد.

ویرانی به جا مانده از توفان ایان به وضوح در تصاویر هوایی گرفته شده در فلوریدا ایالات متحده دیده می‌شود. توفان ایان بسیاری از محله‌ها را زیر سیل گرفت و باعث قطع برق در بیش از دو میلیون خانه و کسب و کار شد. تلاش‌های جستجو و نجات در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط