سیل در کرواسی؛ 1 نفر جان باخت

در شهر ریجکا، طبقات اول بسیاری از خانه‌ها، اماکن کار و ساختمان‌های عمومی به دلیل جاری شدن سیل دچار آب گرفتگی شدند

1886252
سیل در کرواسی؛ 1 نفر جان باخت

بر اثر جاری شدن سیل در کرواسی 1 نفر جان باخت.

در شهر ریجکا، طبقات اول بسیاری از خانه‌ها، اماکن کار و ساختمان‌های عمومی به دلیل جاری شدن سیل دچار آب گرفتگی شدند.

در حالی که بسیاری از خودروهای در حال سیر در ترافیک محصور ماندند، به دلیل شرایط نامساعد جوی جسد بی جان یک نفر در خودروی مملو از آب پیدا شد.

 در سراسر کشور هشدار نارنجی اعلام شد.خبرهای مرتبط