کشف یک گلوله توپ متعلق به جنگ جهانی دوم در بلگراد

گلوله توپ کشف شده در حین کار جاده‌سازی در بورچا، به منطقه امن منتقل و منهدم شد

1868137
کشف یک گلوله توپ متعلق به جنگ جهانی دوم در بلگراد

یک گلوله توپ متعلق به جنگ جهانی دوم در منطقه بورکا بلگراد، پایتخت صربستان کشف شد.

به گزارش رسانه‌های صربستان، یک گلوله توپ از جنگ جهانی دوم در بورچا در نزدیکی پایتخت کشف شد.

در بیانیه وزارت کشور صربستان خاطرنشان شده است که گلوله توپ کشف شده در حین کار جاده‌سازی در بورچا، به منطقه امن منتقل و منهدم شده است.

 خبرهای مرتبط